Generelle vilkår for anvendelsen af WKDAs tjenester, tilgængelige gennem websitet www.vikøberallebiler.dk

(Stand August 2015)

Læs venligst omhyggeligt disse betingelser, inden du bruger WKDAs website og service. Ved anvendelsen af vores website og service, angiver du din godkendelse af disse betingelser.

§ 1 Generelle og kontraktmæssige betingelser

(1) Websitet www.vikøberallebiler.dk er et website, som er drevet af WKDA, hjemmehørende i Blankenburger Straße 23 i 13089 Berlin (herefter “WKDA” eller “vi”). Med denne side ønsker vi at informere vores brugere og andre besøgende (herefter “bruger”) om vores service.

(2) Disse generelle vilkår og betingelser, gælder for brugen af vores website og vores tjenester.

(3) Vores website giver brugeren mulighed for at angive nøjagtige køretøjsdetaljer i en indtastningsformular, for per e-mail at modtage en vurdering af køretøjet. Derudover vil de også per e-mail modtage løbende oplysninger omkring køretøjets værdiudvikling, samt dens konkrete vurdering, og prisniveauet for lignende køretøjer. Vurderingen og overførsel af andre markedsdata, samt indbydelsen til evaluering af køretøjet er omkostningsfri. Sælger du din bil, afhænger tjenesterne af en separat indgået købsaftale. Selvsagt vil relaterede ydelser, der opstår i forbindelse med salget (som f.eks. afregistrering), ikke resultere i ekstra omkostninger. For indgåelse af en kontrakt, er det nødvendigt for ejeren at besøge en af vores filialer, og medbringe køretøjet, samt relevante dokumenter (Registreringsattest Del I og II).

§ 2 Køretøjsvurdering, formidling af tilbudsforestilling, og indbydelse til evaluering

(1) Vores website giver brugeren mulighed for at angive bestemte køretøjsdetaljer i en indtastningsformular, for derefter per e-mail at modtage en omkostningsfri vurdering af køretøjet. Derudover vil de også per e-mail modtage løbende oplysninger omkring køretøjets værdiudvikling, samt markedsforholdene for lignende køretøjer. Vurderingen tjener udelukkende til orientering om en mulig købspris for køretøjet. En købekontrakt kan ikke underskrives på dette grundlag. Køretøjet er forpligtet til at gennemgå en undersøgelse, da den konkrete købspris skal baseres på køretøjets faktiske tilstand (Se. § 1 stk. 3). For undersøgelsen og den endelige vurdering inviterer vi dig til en af vores filialer, efter eget valg.

(2) Vurderingen på vores website, samt formidlingen af yderligere oplysninger udgør hverken et bindende købstilbud for WKDA, eller et bindende salgstilbud for brugeren.

(3) Køb af et motorkøretøj af Filial af VKDB Sweden AB eller AUTO1 European Cars B.V., vil kun ske efter Vores indkøbsstation har inspiceret køretøjet

(4) Enhver vurdering foretaget på vores website, eller som brugeren modtager per e-mail, er baseret på de oplysninger brugeren har angivet om køretøjet.

§ 3 Brugsrettigheder

(1) I henhold til disse brugsbetingelser, har brugeren ret tilat, at gøre enkelte datasæt, som de har fået ved brug af WKDAs indtastningsformular, synlige på deres skærm- Derudover, må disse oplysninger også udskrives, hvis brugeren ønsker at have adgang til en fast kopi.

(2) Anvendelse er kun tilladt for personlige og ikke-kommercielle formål. Brugere må hverken fuldstændigt eller delvist anvende de data de har vundet via den online vurdering for opbygning af en egen database, i enhver medieform, og/eller kommerciel databehandling eller informationsudveksling og/eller for enhver anden kommerciel anvendelse.

(3) Brugeraktivitet med det formål at sætte vores tjenester ude af drift, eller at vanskeliggøre anvendelsen af disse, er forbudt.

(4) Brugere må ikke uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke udtrække og/eller genbruge dele af vores service. Især må brugere ikke uden WKDAs udtrykkelige skriftlige samtykke anvende robotter eller lignende dataindsamling- og ekstraktion programmer, for at udtrække dele af vores service til genbrug.

(5) Enhver form for link til, eller integration af, vores service, er ikke tilladt uden WKDAs udtrykkelige skriftlige samtykke.

(6) Præsentationen og funktionaliteten af vores service kan variere afhængigt af enhedstype, f.eks. netside eller mobilapplikation. Retten til anvendelse af tjenesten og dens funktioner består kun indenfor rammerne af den nuværende teknik.

(7) Brugeren giver WKDA og dennes partnerselskaber vederlagsfri ret til at anvende indholdet, som de har videregivet til WKDA, i form af bildata, og billeder, som forekommer i forbindelse med en bilevaluering i WKDAs filial. Denne ret er ubegrænset og overdragelig, med hensyn til tid, placering, og indhold.

§ 4 Garanti

(1) Vi påtager os ingen garanti for tekniske fejl, især for den uafbrudte tilgængelighed af websitet, eller for en fejlfri gengivelse af de brugerindtastede oplysninger.

(2) I tilfælde af et utilgængeligt tilbud, kan brugeren kontakte vores kundeservice via info@vikøberallebiler.dk

§ 5 Fortrolighedspolitik

(1) Beskyttelsen af vores brugeres personoplysninger, og privatlivets fred, tages meget alvorligt. For at sikre maksimal beskyttelse overholder vi naturligvis alle lovkrav på området for databeskyttelse.

(2) Den ansvarlige instans og udbyder er WKDA GmbH, Blankenburger Straße 23 i 13089 Berlin ("WKDA"). Du kan til enhver tid henvende spørgsmål vedrørende databeskyttelse til WKDAs databeskyttelsesrepræsentant, bedst via e-mail på privatlivspolitik@vikoberallebiler.dk. Yderligere oplysninger om brug af dine data, og dine rettigheder, finder du i vores fortrolighedserklæring.

§ 6 Begrænset hæftelse

(1) Vi stræber konstant efter at sikre, at de tjenester WKDA yder, er tilgængelige uden fejl eller afbrydelse. På grund af internettets karakter kan dette dog ikke garanteres. Desuden kan din adgang til vores website lejlighedsvis afbrydes eller begrænses, for at muliggøre reparation, vedligeholdelse eller indførelse af nye tjenester. Vi forsøger at begrænse hyppigheden og varigheden for hver af disse midlertidige afbrydelser eller indskrænkninger.

(2) Ved brug af vores website og tjenester, påtager vi os fuld ansvar for skader forårsaget af WKDA, eller deres juridiske reprætensante, ansatte, eller agenter, hvad enten det sker forsætligt, eller af grund af grov uagtsomhed.

(3) I tilfælde af simpel uagtsomhed med hensyn til ubetydelige kontraktlige forpligtelser, WKDA er ikke ansvarlig. Desuden er WKDA kun ansvarlig for de skader forårsaget af simpel uagtsomhed, hvis forekomst typisk kan forventes.

(4) De ovenstående begrænsninger gælder ikke for skader som følge af livstruende kvæstelser, skader til legeme, tab af sundhed, eller andre skader, som er forbundet med svig.

(5) I tilfælde at WKDA ikke er ansvarlig, eller kun begrænset ansvarlig, gælder dette også for det personlige ansvar af ansatte, repræsentanter og agenter.

(6) Indholdet af website og e-mails er skabt med stor omhu. Dog er WKDA ikke ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af indholdet. Anvendelse af online-indhold sker på brugerens egen risiko.

§ 7 Ophavsret og brugsret

(1) Alle logoer, tekster, billeder, og andre data er underlagt ophavsret. Brugen af vores hjemmeside giver ikke ret til yderligere kommerciel brug af denne information. Ændring, videreforarbejdning og anvendelse i medier af enhver form er ikke tilladt. Enhver yderligere kommerciel brug, er kun mulig med forudgående skriftlig tilladelse fra os.

(2) Uautoriseret anvendelse af vores oplysninger, og logoer eller varemærker tilhørende tredjeparter, der er repræsenteret på vores website, krænker både vores og tredjepartens rettigheder, og er ikke tilladt.

§ 8 Lovvalg og værneting

(1) For samtlige transaktioner, eller andre retsforhold med WKDA gælder loven i Tyskland. FN-konventionen om internationale køb (CISG), samt øvrige mellemstatslige aftaler, selv hvis de gennemføres i dansk ret, gælder ikke. Dette lovvalg indebærer ikke, at kunden med sædvanligt opholdssted i et EU-land eller i Schweiz, ville få beskyttelse fra ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i denne stat trukket tilbage. I forretningstransaktioner med handlende og juridiske personer fra den offentlige ret er vores hovedkontor aftalt som værneting omkring alle tvister vedrørende forretningsbetingelser og enkelte kontrakter. Vi er i dette tilfælde, og i tilfælde af veksel- og checkretssager, berettiget, til at anlægge sag ved enhver anden jurisdiktion.

§ 9 Uafhængighed klausul

(1) Skulle enkelte af disse vilkår og betingelser vise sig at være helt eller delvis ikke retsgyldige, eller skulle de senere miste deres retsgyldighed, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de generelle vilkår og betingelser. De ugyldige bestemmelser erstattes af gyldige. Det samme gælder hvis de generelle vilkår og betingelser har en uforudset udeladelse.