Kære kunde,
Tak fordi du besøgte vores hjemmeside og tak til alle vores kunder, vi ser frem til at møde dig igen engang i fremtiden.

Generelle vilkår for anvendelsen af WKDAs tjenester, tilgængelige gennem hjemmesiden www.vikøberallebiler.dk

(Stand August 2015)

Læs venligst disse betingelser grundigt, inden du bruger WKDAs hjemmeside og service. Ved anvendelsen af vores hjemmeside og service, angiver du din godkendelse af disse betingelser.

§ 1 Generelle og kontraktmæssige betingelser

(1) Hjemmesiden www.vikøberallebiler.dk er en hjemmeside, som er drevet af WKDA, hjemmehørende i Blankenburger Straße 23 i 13089 Berlin (herefter “WKDA” eller “vi”). Med denne side ønsker vi at informere vores brugere og andre besøgende (herefter “bruger”) om vores service.

(2) Disse generelle vilkår og betingelser, gælder for brugen af vores hjemmeside og vores tjenester.

(3) Vores hjemmeside giver brugeren mulighed for at angive nøjagtige bilsdetaljer i en indtastningsformular, for at booke en aftale til en vurdering af bilen. Derudover vil brugeren også per e-mail modtage løbende oplysninger omkring bilens værdiudvikling, samt dens konkrete vurdering, og prisniveauet for lignende biler. Vurderingen og overførsel af andre markedsdata, samt vurderingen af bilen er omkostningsfri. Sælger du din bil, afhænger tjenesterne af en separat indgået købsaftale. Selvsagt vil relaterede ydelser, der opstår i forbindelse med salget (som f.eks. afmelding), ikke resultere i ekstra omkostninger. For indgåelse af en kontrakt, er det nødvendigt for ejeren at besøge en af vores afdelinger, og medbringe bilen, samt relevante dokumenter (Registreringsattest Del I og II).

§ 2 Bilsvurdering, formidling af tilbud og vurdering

(1) Vores hjemmeside giver brugeren mulighed for at angive bestemte bilsdetaljer i en indtastningsformular, for derefter at booke en vurdering af bilen. Derudover vil brugeren også per e-mail modtage løbende oplysninger omkring bilens værdiudvikling, samt markedsforholdene for lignende biler. Vurderingen tjener udelukkende til orientering om en mulig købspris for bilen. En købekontrakt kan ikke underskrives på dette grundlag. Bilen er forpligtet til at gennemgå en undersøgelse, da den konkrete købspris skal baseres på bilens faktiske tilstand (Se. § 1 stk. 3). For undersøgelsen og den endelige vurdering inviterer vi dig til en af vores afdelinger, efter eget valg.

(2) Indtastning af oplysninger på vores hjemmeside, samt formidlingen af yderligere oplysninger udgør hverken et bindende købstilbud for WKDA, eller et bindende salgstilbud for brugeren.

(3) Køb af en bil hos Filial af VKDB Sweden AB eller AUTO1 European Cars B.V., vil kun ske efter Vores afdeling har gennemgået bilen

(4) Enhver bookning af aftale for gennemgang af bilen foretaget på vores hjemmeside, eller som brugeren modtager per e-mail, er baseret på de oplysninger brugeren har angivet om bilen.

§ 3 Brugsrettigheder

(1) I henhold til disse brugsbetingelser, har brugeren ret til at gøre enkelte datasæt, som de har fået ved brug af WKDAs indtastningsformular, synlige på deres skærm. Derudover, må disse oplysninger også udskrives, hvis brugeren ønsker at have adgang til en papir kopi.

(2) Anvendelse er kun tilladt for personlige og ikke-kommercielle formål. Brugere må hverken fuldstændigt eller delvist anvende de data de har vundet via den online vurdering for opbygning af en egen database, i enhver medieform, og/eller kommerciel databehandling eller informationsudveksling og/eller for enhver anden kommerciel anvendelse.

(3) Brugeraktivitet med det formål at sætte vores tjenester ude af drift, eller at vanskeliggøre anvendelsen af disse er forbudt.

(4) Brugere må ikke uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke udtrække og/eller genbruge dele af vores service. Især må brugere ikke uden WKDAs udtrykkelige skriftlige samtykke anvende robotter eller lignende dataindsamling- og ekstraktion programmer, for at udtrække dele af vores service til genbrug.

(5) Enhver form for link til, eller integration af, vores service, er ikke tilladt uden WKDAs udtrykkelige skriftlige samtykke.

(6) Præsentationen og funktionaliteten af vores service kan variere afhængigt af enhedstype, f.eks. netside eller mobilapplikation. Retten til anvendelse af tjenesten og dens funktioner består kun indenfor rammerne af den nuværende teknik.

(7) Brugeren giver WKDA og dennes partnerselskaber vederlagsfri ret til at anvende indholdet, som de har videregivet til WKDA, i form af bildata, og billeder, som forekommer i forbindelse med en bilvurdering i WKDAs afdeling. Denne ret er ubegrænset og overdragelig, med hensyn til tid, placering, og indhold.

§ 4 Garanti

(1) Vi påtager os ingen garanti for tekniske fejl, især for den uafbrudte tilgængelighed af hjemmesiden, eller for en fejlfri gengivelse af de brugerindtastede oplysninger.

(2) I tilfælde af et utilgængeligt tilbud, kan brugeren kontakte vores kundeservice via info@vikøberallebiler.dk

§ 5 Fortrolighedspolitik

(1) Beskyttelsen af vores brugeres personoplysninger, og privatlivets fred, tages meget alvorligt. For at sikre maksimal beskyttelse overholder vi naturligvis alle lovkrav på området for databeskyttelse.

(2) Den ansvarlige instans og udbyder er WKDA GmbH, Blankenburger Straße 23 i 13089 Berlin ("WKDA"). Du kan til enhver tid henvende spørgsmål vedrørende databeskyttelse til WKDAs databeskyttelsesrepræsentant, bedst via e-mail på privatlivspolitik@vikoberallebiler.dk. Yderligere oplysninger om brug af dine data, og dine rettigheder, finder du i vores fortrolighedserklæring.

§ 6 Begrænset hæftelse

(1) Vi stræber konstant efter at sikre, at de tjenester WKDA yder, er tilgængelige uden fejl eller afbrydelse. På grund af internettets karakter kan dette dog ikke garanteres. Desuden kan din adgang til vores hjemmeside lejlighedsvis afbrydes eller begrænses, for at muliggøre reparation, vedligeholdelse eller indførelse af nye tjenester. Vi forsøger at begrænse hyppigheden og varigheden for hver af disse midlertidige afbrydelser eller indskrænkninger.

(2) Ved brug af vores hjemmeside og tjenester, påtager vi os fuld ansvar for skader forårsaget af WKDA, eller deres juridiske reprætensante, ansatte, eller agenter, hvad enten det sker forsætligt, eller af grund af grov uagtsomhed.

(3) I tilfælde af simpel uagtsomhed med hensyn til ubetydelige kontraktlige forpligtelser, WKDA er ikke ansvarlig. Desuden er WKDA kun ansvarlig for de skader forårsaget af simpel uagtsomhed, hvis forekomst typisk kan forventes.

(4) De ovenstående begrænsninger gælder ikke for skader som følge af livstruende kvæstelser, skader til legeme, tab af sundhed, eller andre skader, som er forbundet med svig.

(5) I tilfælde at WKDA ikke er ansvarlig, eller kun begrænset ansvarlig, gælder dette også for det personlige ansvar af ansatte, repræsentanter og agenter.

(6) Indholdet af hjemmeside og e-mails er skabt med stor omhu. Dog er WKDA ikke ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af indholdet. Anvendelse af online-indhold sker på brugerens egen risiko.

§ 7 Ophavsret og brugsret

(1) Alle logoer, tekster, billeder, og andre data er underlagt ophavsret. Brugen af vores hjemmeside giver ikke ret til yderligere kommerciel brug af denne information. Ændring, videreforarbejdning og anvendelse i medier af enhver form er ikke tilladt. Enhver yderligere kommerciel brug, er kun mulig med forudgående skriftlig tilladelse fra os.

(2) Uautoriseret anvendelse af vores oplysninger, og logoer eller varemærker tilhørende tredjeparter, der er repræsenteret på vores hjemmeside, krænker både vores og tredjepartens rettigheder, og er ikke tilladt.

§ 8 Lovvalg og værneting

(1) For samtlige transaktioner, eller andre retsforhold med WKDA gælder loven i Tyskland. FN-konventionen om internationale køb (CISG), samt øvrige mellemstatslige aftaler, selv hvis de gennemføres i dansk ret, gælder ikke. Dette lovvalg indebærer ikke, at kunden med sædvanligt opholdssted i et EU-land eller i Schweiz, ville få beskyttelse fra ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i denne stat trukket tilbage. I forretningstransaktioner med handlende og juridiske personer fra den offentlige ret er vores hovedkontor aftalt som værneting omkring alle tvister vedrørende forretningsbetingelser og enkelte kontrakter. Vi er i dette tilfælde, og i tilfælde af veksel- og checkretssager, berettiget, til at anlægge sag ved enhver anden jurisdiktion.

§ 9 Uafhængighed klausul

(1) Skulle enkelte af disse vilkår og betingelser vise sig at være helt eller delvis ikke retsgyldige, eller skulle de senere miste deres retsgyldighed, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de generelle vilkår og betingelser. De ugyldige bestemmelser erstattes af gyldige. Det samme gælder hvis de generelle vilkår og betingelser har en uforudset udeladelse.

Du kan opdatere dine cookie præferencer her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få eksklusive tips om biler fra
vores eksperter

Når du tilmelder dig, godkender du samtidigt Vilkår og betingelser, samt Privatlivspolitik.