Gratis vurdering af bil hos vikøberallebiler.dk

Før du sælger din brugte bil, er det særligt vigtigt at få lavet en vurdering af din bil. vikøberallebiler.dk vurderer din bil gratis en i vores afdelinger.

Gratis bilvurdering med kun 2 trin

Der er ikke to bil, der er ens. Det er årsagen til, at vi tilbyder vi dig og få vurderet din bil professionelt i én af vores afdelinger uden nogen omkostninger for dig. Får du ikke lavet en proffesionel vurdering af din bil, kan du ikke vide, om du sælger den rigtige pris for den.

Når din bil bliver vurderet hos os gennemgår vores bileksperter bilens genelle stand i forhold til vedligeholdelse, km stand, service og ekstraudstyr. Derefter får du den salgspris på din bil, som du selvfølgelig kan sælge din bil direkte til os for. Vælger du at sælge til os, klarer vi også alt det nødvendige papirarbejde efterfølgene, så du skal slet ikke tænke på noget som helst.

Gratis
online evaluering

Modtag den endelige salgspris
direkte hjemmefra

Anmod om salg og
hurtig betaling

1. Hvordan forløber den gratis bilvurdering hos vikøberallebiler.dk i detaljer?

Bilvurdering af bil

Hvad kommer der til at ske i løbet af vurderingen af din brugte bil i vikøberallebiler.dk’s afdeling?

Hos vikøberallebiler.dk gør vi brug af en standardproces i alle vores afdelinger, som sikrer, at alle biler får den samme gennemgang. Det tager ganske enkelt kun ca. 30 minutter at vurdere din bil. Det eneste, det kræver, er, at du får lavet en aftale med os, hvis du vil have vores bileksperter til at lave en gratis bilvurdering. Sådan forløber din aftale hos os:

 • Din bils data og udstyr kontrolleres:
  Sammenligning af bilens detaljer, kontrol af bilens papirer, registrering af ekstraudstyr, afklaring af spørgsmål i forhold til, om bilen har fået andre ting installeret eller er blevet tunet.
 • Kort prøvetur:
  Bilens køreegenskaber (motor, styretøj, bremser osv.) bliver testet.
 • Kontrol af bilens stand:
  Standen tjekkes igennem indefra og ud.
 • Dokumentation for værdifaktorerne inklusiv billeder:
  Der bliver ikke kun gennemgået en tjekliste for at kunne illustrere bilens vedligeholdelsesstand, der bliver også lavet billedmateriale.
 • Tjek af servicebog:
  Overholdelse af service, dokumentation for originale dele, kilometertal.

Hvis der nu skulle dukke nogle spørgsmål op i løbet af vurderingen, så står vores bileksperter klar til at hjælpe dig. vikøberallebiler.dk’s tjekliste fungerer grundlæggende som en metode til at kunne registrere alle de værdifaktorer, som bilen har. Hvis din brugte bil har fået lavet reparationer, der har bevaret bilens værdi, så vurderer vi kvaliteten af den måde, reparationerne er udført på. Vi kan fx fastslå, om der er blevet lavet en efterlakering af en fagperson ved at måle lakkens tykkelse. Vi laver også en grundig vurdering og en omfattende dokumentation af dine reparationsomkostninger, hvis du har haft nogen, så så mange faktorer som muligt indgår i den samlede bedømmelse. Det er dog ikke altid sådan, at en enkelt mangel eller defekt medfører et stort værditab. Alle biler mister gradvist deres værdi.

Vi vil gerne bede dig om at tage følgende dokumenter med for at sikre, at vurderingen af din bil i vores afdeling forløber så gnidningsløst som muligt:

 • Registreringsattest (del I)
 • Registreringsattest (del II)
 • Bevis på, at bilen er synet
 • Ekstra nøgle og yderligere fjernbetjeninger

Hvis du er interesseret i et direkte salg, skal du også tage følgende papirer og tilbehørsdele med til din tid hos os, hvis du har dem:

 • Servicebog
 • Regninger og kvitteringer på reparationer og vedligeholdelse (hvis tidligere skader)
 • Kvitteringer på installeringer og ombygninger
 • Manual
 • Stål- eller aluminiumsfælge med vinter- og sommerdæk

En oversigt over de vigtigste begreber om bilvurdering

 • (Brutto-)listepris / listeværdi
  Der gøres brug af et dataregister, når der skal laves en beregning. Her drejer det sig om forhandlerpriser fratrukket rabatter og provision. Omsætningsafgiften er inkluderet i denne beregningsmodel, mens ekstraudstyret kommer oveni.
 • Markedsværdien
  Her drejer det sig om bilens værdi, hvor der tages hensyn til den aktuelle situation på markedet. Rigtig mange online bilvurderinger tager ikke markedsværdien med. Det er ikke kun bilmærkets nuværende image, der hører til de faktorer, som påvirker markedsværdien, nyheder og trends inden for bilverdenen har også en indflydelse på værdien. Hertil er lokale prisudsving også med i vurderingen. Hvis du nu fx går til en lokal forhandler, så får du muligvis en salgspris at vide, der særligt svarer til markedssituationen på selve stedet.
 • Den reelle værdi
  Den reelle værdi svarer normalt til nyværdien af en bil fratrukket et bestemt beløb for alder og slid. Efter en ulykke er det den reelle værdi, der bestemmer erstatningskravet.
 • Den faktisk forventede udskiftningsværdi
  Begrebet stammer fra forsikringsverdenen og kendetegner prisen efter en bilulykke, som en bilejer vil være nødt til at have for at kunne købe en tilsvarende bil. Den faktisk forventede udskiftningsværdi betegner altså størrelsen på erstatningskravet. Hvis bilen ikke kan repareres, så siger man, at bilen er teknisk totalskadet. Hvis reparationsomkostningerne overstiger den faktisk forventede udskiftningsværdi, så er der tale om, at bilen er økonomisk totalskadet, så den ikke længere kan repareres. Det bestemmes ud fra prislister af det pågældende værksted, som har fået opgaven eller en vurderingsmand.
 • Restværdien
  Endnu et begreb fra forsikringsverdenen, der fastsættes af et værksted eller en vurderingsmand efter en ulykke. Restværdien er fx lig med nul, hvis det drejer sig om en teknisk totalskadet bil. Hvis det drejer sig om en økonomisk totalskadet bil, så er der ganske vist en restværdi tilbage, men reparationsomkostningerne overstiger denne restværdi. Forsikringen udbetaler den faktisk forventede udskiftningsværdi fratrukket restværdien.
 • Ekspertudtalelse om værdien
  En vurderingsmand eller en skønsmand har en specifik faglig viden, der i udpræget grad ligger over gennemsnittet. Gør man fx brug af en skønsmand eller en vurderingsmand inden for bilverdenen, så vil alle komponenter blive taget i betragtning og bilen blive undersøgt ud fra stand og funktionsdygtighed. Veteranbiler får også vurderet deres restaureringer med afsæt i autenticitet. Specialisten dokumenterer resultaterne af sin kontrol ved hjælp af et vurderingssystem, som han stiller til rådighed for dig i form af en udførlig rapport. Hvis der er sket en bilulykke, anvender dit bilforsikringsselskab en vurderingsmand til at bestemme størrelsen på erstatningsbeløbet.
 • Pris ved direkte salg
  vikøberallebiler.dk’s pris ved direkte salg er den pris, som du kan få for din bil allerede i dag. Få aftalt en tid i én af vores afdelinger og få vores bileksperter til at lave en gratis vurdering af din bil. Prisen ved direkte salg fastsættes individuelt for hver bil.
Gratis bilvurdering på bare to trin

2. Hvordan adskiller online værdifastsættelse sig fra en bilvurdering i en afdeling?

Typiske kriterier for en online vurdering

 • Numre på producent- og typenøgle
 • Mærke
 • Model
 • Dato for 1. registrering
 • Kilometertal
 • Standard- og ekstraudstyr
 • Motorstørrelse
 • Brændstof
 • Farve/lakering
 • Servicehistorik
 • Antal ejere
 • Antal døre/siddepladser

Typiske kriterier for en vurdering i en afdeling

 • Numre på producent- og typenøgle
 • Mærke
 • Model
 • Dato for 1. registrering
 • Kilometertal
 • Standard- og ekstraudstyr
 • Motorstørrelse
 • Brændstof
 • Farve/lakering
 • Servicehistorik
 • Antal ejere
 • Antal døre/siddepladser
 • Værdibevarende reparationer
 • Tidligere skader, der er blevet repareret
 • Den almene stand
 • Måling af lakkens tykkelse
 • Alle komponenters funktionsdygtighed
 • Køreegenskaber / trafiksikkerhed

Til enhver vurdering af en bil er der bestemte informationer, der bliver vurderet, dokumenteret og til sidst analyseret. Forskellene imellem en online værdifastsættelse og en personlig vurdering ved en fagmand ligger lige for: En online værdifastsættelse beror som regel på en statistisk helhed af biler, hvor bilens unikke kendetegn ikke tages med. Det er datagrundlaget, der er afgørende for værdifastsættelsens gyldighed.

Man kan fx få lavet en omfattende vurdering af en vurderingsmand, som laver en personlig gennemgang. Han vil inddrage flest mulige faktorer for at kunne fastsætte den mest præcise værdi af din bil.

Dette gør det klart: Der kan først fastsættes en realistisk pris, hvis der bliver lavet et skøn ved hjælp af en fagmand, der kender den aktuelle markedssituation. Principielt set står enkelthed over for kompleksitet: På den ene side er der det online-værktøj, der beregner en statistisk værdi af din bil ud fra få detaljer. På den anden side er der den erfarne bileksperts kompetencer, der kan give dig en realistisk salgspris.

Ekstraudstyret

Hvis du investerer i en masse ekstraudstyr, når du køber bil, så vil du få eksklusiv komfort. Det er jo ikke alle biler på markedet lige nu, der har parkeringsassistent, komfortvarmer eller adgang til internet. Efter nogle år får du dog kun udbetalt en brøkdel af det. Det skyldes, at graden af bilens udstyr forbedres for hver ny model, der produceres. Det, der er eksklusivt i dag, kan om nogle år være standardudstyr i de fleste biler og tilbydes til en bredere del. Det er dog sådan, at jo højere bilklassen kommer op, desto mere sandsynligt er det, at køberen betaler for bestemt ekstraudstyr.

3. Hvorfor er vikøberallebiler.dk’s bilvurdering fordelagtig?

Der er masser af udbydere, der laver vurderinger af biler. De bruger en bestemt formel til at beregne den gennemsnitlige værdi af din bil. Ud fra bilens tidligere købspris vil du få oplysninger om dens gennemsnitlige værditab, der vil blive sammenlignet med de statistiske værdier fra en stor databank. Da metoden og tilbudet på at få fastsat værdien er forskellig fra udbyder til udbyder er det vigtigt at vide på forhånd, hvad du kan forvente dig af en bilvurdering.

Hvad får du ved vikøberallebiler.dk’s bilvurdering

Individuel vurdering i vores afdelinger?

Udgifter ved at bruge vores afdelinger?

Tidsforbrug?: Ca. 30 minutter

Personlig ekspertudtalelse?

Restriktioner?

Hvis du gerne vil have et overordnet skøn på dit spørgsmål ”hvad er min bil værd?”, så er det sikkert tilstrækkeligt at få lavet en online vurdering. Her gælder følgende: Jo flere data, der bliver angivet ved vurderingen, desto mere præcist kan værdien beregnes. Planlægger du imidlertid at sælge din brugte bil, så viser ulemperne sig ved den rent onlinebaserede bilvurdering. Vigtige værdifaktorer som stand og den aktuelle markedssituation tages ikke med i værdifastsættelsen. Derfor er det heller ikke en salgsværdi, du får online, men derimod kun en orienterende pris. Det er først igennem den personlige gennemgang, at alle elementer fastsættes, der kan påvirke værdien, og sammenfattes til en nøjagtig værdi af bilen. Af denne grund tilbyder vikøberallebiler.dk en gratis vurdering af din bil i én af vores afdelinger som et helt centralt element i vurderingsprocessen.

Endnu en fordel ved vikøberallebiler.dk: Vores bilvurdering begrænser sig ikke til bestemte biler. Mærke, alder eller stand spiller ikke nogen rolle. Selv meget gamle biler, eller biler der har været involveret i en ulykke bliver vurderet, og med din accept kan vi købe den med det samme. Her kan du nyde godt af vores mange års erfaring og vores store netværk. På den måde er det muligt for os at tilbyde dig en fair pris for din bil, der når ud i vores store netværk.

4. Hvorfor overhovedet få lavet en bilvurdering?

Der er flere ting, der taler for at få lavet en bilvurdering. Det kan være rart at få lavet en ekspertudtalelse om værdien fra en anden part end dit forsikringsselskab, hvis dit forsikringsselskab skal betale for opståede skader eller tab.

Fastsættelse af skaden - bilens værdi efter en ulykke

Efter en ulykke skal dit eget forsikringsselskab underrettes omgående. Skaden på køretøjet skal vurderes for at kunne gøre krav på erstatning over for den anden parts forsikring. Dette er nødvendigt, hvis der er opstået en væsentlig forringelse af værdien på grund af stærke skader. Hvis bilen bliver erklæret økonomisk totalskadet i en professionel ekspertudtalelse om værdien, så er det nødvendigt at få fastsat den reelle værdi efter ulykken for at kunne få erstatning fra forsikringen i tilfælde af skade. Ifølge den danske forsikringsbranche er en bil totalskadet, når 65 % af bilen er skadet.

Bilvurdering før et salg

Det giver dog ikke kun mening at få lavet en professionel ekspertudtalelse om din bils værdi, når det drejer sig om en forsikringssag. Det er nemlig også en fordel at kende din bils reelle værdi, hvis du vil sælge den. I mange tilfælde er ens eget subjektive skøn forskelligt fra det en professionel vil vurdere ens bil til. Så for at kunne lave et realistisk skøn på en salgspris og have et forhandlingsgrundlag kan det godt betale sig at få lavet en ekspertudtalelse forinden. vikøberallebiler.dk har specialiseret sig i køb og vurdering af brugte biler og tilbyder dig en gratis vurdering af din bil, så du kan få svar på spørgsmålet: Hvad er min bil værd? Da vi ikke laver certificerede ekspertudtalelser om værdien er vores service dog ikke egnet til brug i forsikringssager om erstatningskrav i tilfælde af tyveri eller fastsættelse af skader efter en ulykke.